Mooney – Pomagamy w pełni!

Fundację Mooney – pomagamy w pełni założyliśmy po to, by nieść wsparcie osobom, które wbrew swojej woli znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wyciągamy do nich pomocną dłoń i oferujemy szereg działań, mających przynieść poprawę ich codziennego życia.

Włączamy się również w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy mieć realny wpływ na ochronę środowiska i zachęcać do proekologicznych zachowań polskie społeczeństwo.

Wierzymy, że razem możemy więcej, dlatego stawiamy na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury samorządem oraz administracją państwową. Cenimy sobie także ideę wolontariatu: bezinteresowne zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra jest tym, co chcemy promować i do czego chcemy przekonywać.

Główne obszary naszej działalności to:

  1. podnoszenie wiedzy i świadomości osób słabo- i niesłyszących nt. zalet i zagrożeń wynikających z handlu w Internecie;
  2. niesienie wsparcia i pomocy opiekunom osób słabo- i niesłyszących;
  3. wspieranie i społeczna-zawodowa aktywizacja osób słabo- i niesłyszących oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społeczno-zawodowemu we współpracy z instytucjami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami kultury oraz z organizacjami pozarządowymi;
  4. podnoszenie wrażliwości społecznej na temat niepełnosprawności;
  5. promocja zdrowego i ekologicznego trybu życia;
  6. zachęcanie polskiego społeczeństwa do ekologicznych zachowań w życiu codziennym, w tym przede wszystkim segregacji odpadów, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz ochrony zagrożonych gatunków;
  7. współpraca z instytucjami państwowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami kultury oraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działalnością ekologiczną;
  8. propagowanie idei wolontariatu.

FUNDACJA MOONEY POMAGAMY W PEŁNI

z siedzibą w Krakowie,

KRS: 0000676326
NIP: 6762528990

Do pobrania:

Statut fundacji
KRS